ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >
Фінансове право України
1. ПЕРЕДМОВА
   ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
   ЛЕКЦІЯ 1 Фінансова діяльність держави
2. § 1. Фінанси як економічна і юридична категорія
3. § 2. Фінансова діяльність держави
4. § 3. Фінансова система України та її складові
   ЛЕКЦІЯ 2 Предмет, метод, джерела та система фінансового права
5. § 1. Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання
6. § 2. Фінансове право в системі права України
7. § 3. Система та джерела фінансового права
8. § 4. Фінансове право та наука фінансового права
   ЛЕКЦІЯ 3 Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини
9. § 1. Фінансово-правові норми: зміст, особливості та види
10. § 2. Фінансові правовідносини: зміст та особливості
11. § 3. Суб'єкти фінансового права та фінансових правовідносин
   ЛЕКЦІЯ 4 Правові засади фінансової діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування
12. § 1. Правове становище та функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави
13. § 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності
   ЛЕКЦІЯ 5 Правові засади організації фінансового контролю в Україні
14. § І. Суть і значення фінансового контролю
15. § 2. Види та методи фінансового контролю
16. § 3. Організація та органи проведення фінансового контролю
   ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
   Розділ І ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДЕРЖАВНИХ І МІСЦЕВИХ ФОНДІВ КОШТІВ
   ЛЕКЦІЯ 6 Бюджетне право і бюджетний устрій України
17. § 1. Поняття та значення бюджету для функціонування держави
18. § 2. Бюджетне право та бюджетні правовідносини. Бюджетне законодавство
19. § 3. Бюджетна система України: принципи побудови
20. § 4. Склад доходів та видатків бюджетів
   ЛЕКЦІЯ 7 Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування
21. § 1. Поняття бюджетних повноважень. Зміст інституту бюджетних повноважень
22. § 2. Правові засади розподілу доходів і видатків за різними ланками бюджетної системи
23. § 3. Правові засади організації міжбюджетних відносин
   ЛЕКЦІЯ 8 Бюджетний процес в Україні
24. § 1. Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу
25. § 2. Порядок складання проекту бюджету
26. § 3. Розгляд та прийняття Державного бюджету України
27. §4. Виконання Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування
28. § 5. Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного бюджету України
   ЛЕКЦІЯ 9 Правовий режим цільових державних і місцевих фондів коштів
29. § 1. Поняття та класифікація цільових фондів коштів
30. § 2. Правові засади організації та діяльності Пенсійного фонду України
31. § 3. Порядок правового забезпечення загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
32. § 4. Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
33. §5. Правові гаранти у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів
   РОЗДІЛ II ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ
   ЛЕКЦІЯ 10 Правові засади регулювання державних доходів. Система державних доходів
34. § 1. Правові засади регулювання державних доходів. Система державних доходів
   ЛЕКЦІЯ 11 Правові засади організації податкової системи України
35. § 1. Податки: поняття, значення та функції
36. § 2. Податкова система України
   ЛЕКЦІЯ 12 Податкове право, податкові правовідносини. Джерела податкового права
37. § 1. Податкове право. Податкові правовідносини: особливості та види
38. § 2. Джерела податкового права. Елементи податкового закону
   ЛЕКЦІЯ 13 Правові засади справляння податків з фізичних осіб
39. § І. Прибутковий податок з громадян
40. § 2. Податок на промисел
   ЛЕКЦІЯ 14 Податки з юридичних осіб
41. § 1. Податки з юридичних осіб
   ЛЕКЦІЯ 15 Непрямі податки в податковій системі України
42. § 1. Податок на додану вартість
43. § 2. Акцизний збір
   ЛЕКЦІЯ 16 Змішані податки в податковій системі України
44. § І. Податок з власників транспортних засобів
45. § 2. Правові засади справляння плати за землю
46. § 3. Місцеві податки і збори
   ЛЕКЦІЯ 17 Спрощена система оподаткування
47. § 1. Патентування деяких видів підприємницької діяльності. Плата за торговий патент
48. § 2. Єдиний податок
49. § 3. Фіксований сільськогосподарський податок
   ЛЕКЦІЯ 18 Відповідальність за порушення податкового законодавства
50. § 1. Кваліфікаційні ознаки податкового правопорушення
51. § 2. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства
52. § 3. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства
53. § 4. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства
   ЛЕКЦІЯ 19 Неподаткові доходи в системі державних доходів
54. Вступ
55. § І. Митні платежі
56. § 2. Ресурсні платежі
57. § 3. Рентні платежі
58. § 4. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства
   ЛЕКЦІЯ 20 Правові основи державного кредиту
59. § 1. Поняття та функції державного кредиту
60. § 2. Форми державного кредиту
61. § 3. Нормативно-правове забезпечення відносин у галузі державного кредиту
62. § 4. Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів України
   Розділ III ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ ТА БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ
   ЛЕКЦІЯ 21 Правове регулювання державних видатків та кошторисно-бюджетного фінансування
63. § І. Поняття державних видатків, особливості відносин у галузі видатків
64. § 2. Поняття та принципи бюджетного фінансування
   ЛЕКЦІЯ 22 Правові засади кошторисно-бюджетного фінансування
65. § І. Кошторис як індивідуальний фінансова-плановий акт. Порядок кошторисно-бюджетного фінансування
66. § 2. Додержання фінансової дисципліни
   ЛЕКЦІЯ 23 Кошторисно-бюджетний режим фінансування
67. § 1. Порядок фінансування соціально-культурних заходів
68. § 2. Фінансування охорони здоров'я та фізичної культури
69. § 3. Порядок фінансування видатків на національну оборону
70. § 4. Видатки на утримання органів державного управління, органів місцевої влади та місцевого самоврядування
   РОЗДІЛ IV ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
   ЛЕКЦІЯ 24 Банківська система України
71. § 1. Поняття банківської системи України та її елементи
72. § 2. Національний банк України: його роль у проведенні грошово-кредитної політики та банківського нагляду
   ЛЕКЦІЯ 25 Правові засади грошового обігу та розрахунків
73. § 1. Правове регулювання грошового обігу в Україні
74. § 2. Організація готівкового обігу та регулювання касових правил
75. § 3. Правовий режим рахунків, що їх відкривають і обслуговують банківські установи
76. § 4. Порядок організації безготівкових розрахунків в Україні
   ЛЕКЦІЯ 26 Правові засади валютного регулювання та валютного контролю
77. § І. Поняття валюти та валютних операцій
78. § 2. Організація валютного регулювання
79. § 3. Валютний контроль
80. ГЛОСАРІЙ


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021