ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >МІЖНАРОДНА ПОШТА


Міжнародними поштовими відправленнями вважаються "упаковані та оформлені відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку
1 E/ECE/626-E/ECE/TRANS/546. 424

листи (прості, рекомендовані), відправлення з оголошеною цінністю, поштові картки (прості, рекомендовані), бандеролі та спеціальні мішки з позначкою "М" (прості, рекомендовані), дрібні пакети, поштові посилки (звичайні, з оголошеною цінністю), відправлення прискореної пошти з позначкою EMS, які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв'язку"1.
У 1874 р. було утворено міжурядову організацію Всесвітній поштовий союз. Статусу спеціалізованої агенції ООН він набув у 1947 р. Того самого року відповідного статусу набув Міжнародний союз електрозв'язку, створений 1865 р. Україна є членом обох цих Союзів.
Метою Всесвітнього поштового союзу є забезпечення організації та вдосконалення поштових відносин і створення в цій сфері сприятливих умов для розвитку міжнародного співробітництва. Союз, у міру своїх можливостей, бере участь у наданні технічної допомоги у сфері поштового зв'язку, по яку до нього звертаються країни-члени (ст. 1 Статуту Всесвітнього поштового союзу).
Цілями Міжнародного союзу електрозв'язку є:
• забезпечення і розширення міжнародного співробітництва між
усіма членами Союзу з метою вдосконалення і раціонального ви
користання всіх видів електрозв'язку;
• сприяння технічній допомозі та надання її країнам, що розви
ваються, у галузі електрозв'язку, а також сприяння мобілізації
матеріальних і фінансових ресурсів, необхідних для його здій
снення;
• сприяння розвитку технічних засобів та їх найбільш ефективної
експлуатації з метою підвищення продуктивності служб електро
зв'язку, розширення їх застосування і якомога ширшого викорис
тання населенням;
Витяг з п. 1.1 Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, затверджений Наказом Державної митної служби України від 27 березня 2000 р. № 164. Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 квітня 2000 р. за № 227/4448. Код нормативного акта - 15727/2000 (Офіційний вісник України. - 2000. - № 16).
425

сприяння поширенню переваг нових технологій у галузі електрозв'язку серед усього населення світу;
сприяння використанню служб електрозв'язку з метою полегшення мирних відносин;
погодження діяльності членів Союзу для досягнення вищезазначених цілей;
сприяння на міжнародному рівні загальнішому підходу до різнобічних питань електрозв'язку у всесвітній інформаційній економіці та суспільстві шляхом співробітництва з іншими всесвітніми регіональними міжурядовими організаціями і тими неурядовими організаціями, які пов'язані з електрозв'язком. Для цього Міжнародний союз електрозв'язку: здійснює розподіл радіочастотного спектра, виділення радіочастот та реєстрацію присвоєнь радіочастот і відповідних позицій на орбіті геостаціонарних супутників таким чином, щоб уникнути шкідливих перешкод між радіостанціями різних країн; координує зусилля, спрямовані на усунення шкідливих перешкод між радіостанціями різних країн і на поліпшення використання спектра радіочастот і орбіти геостаціонарних супутників для служб радіозв'язку;
полегшує міжнародну стандартизацію електрозв'язку із задовільною якістю обслуговування;
заохочує міжнародне співробітництво з метою надання технічної допомоги країнам, що розвиваються; сприяє створенню, розвитку і вдосконаленню обладнання та мереж радіозв'язку в цих країнах всіма наявними засобами, у тому числі бере участь у відповідних програмах ООН і використовує в міру необхідності власні ресурси;
координує зусилля, спрямовані на забезпечення гармонійного розвитку засобів електрозв'язку, особливо тих, які пов'язані із застосуванням космічної техніки, з метою повного використання їхніх можливостей;
заохочує співробітництво між своїми членами з метою встановлення найнижчих тарифів, сумісних з високою якістю обслуговування і незалежним, побудованим на надійній основі фінансовим управлінням електрозв'язком;
сприяє вжиттю заходів для забезпечення безпеки людського життя шляхом спільного використання служб електрозв'язку;
426

• вивчає, встановлює правила, ухвалює резолюції, формулює реко
мендації та побажання, збирає і публікує інформацію з питань
електрозв'язку;
• співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями та ор
ганізаціями із розвитку для забезпечення кращих і сприятливих
умов кредиту, які використовуватимуться для розроблення
соціальних проектів, призначених, крім іншого, для розширення
служб електрозв'язку в найвіддаленіших районах країн.
Президент України 1 лютого 1999 р. підписав Указ №110/99
"Про приєднання України до Загального регламенту Всесвітнього поштового союзу, Всесвітньої поштової конвенції та її Заключного протоколу, Угоди про поштові посилки та її заключного протоколу, які були прийняті 14 вересня 1994 р. на XXI Конгресі Всесвітнього поштового союзу у Сеулі". Верховна Рада України 15 липня 1994 р. прийняла Закон № 116/94-ВР, яким ратифікувала Статут і Конвенцію Міжнародного союзу електрозв'язку.
Крім того, було прийнято такі постанови Кабінету Міністрів України: Постанова від 6 грудня 1993 р. № 989 "Про приєднання до Конвенції про Європейську організацію супутникового зв'язку та її Експлуатаційної угоди", Постанова від 2 грудня 1996 р. № 1434 "Про створення Єдиної супутникової системи передачі інформації" та Постанова від 7 травня 1998 р. № 646 "Про приєднання до Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового електричного зв'язку" (укладена у Бішкеку в межах СНД 9 жовтня 1992 p.).


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2019