ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >11.2. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ ПЕРЕКАЗ


Міжнародний кредитний переказ — це форма розрахунків, яка здійснюється відповідно до договору, згідно з яким банк переказодавця виконує за винагороду від імені та за дорученням особи, яка має рахунок у цьому банку, переказ коштів до іншого банку (банку бенефіціара) на користь особи, зазначеної у дорученні (бенефіціара).
Міжнародний кредитний переказ складається з ланцюжка етапів.
1. Переказодавець дає банку, у якому має рахунок, доручення викона-ти переказ.
2. Банк переказодавця дає доручення про переказ банку-посереднику.
3. Банк переказодавця або банк-посередник дає доручення про пере-каз банку бенефіціара.
4. Банк бенефіціара зараховує кошти на рахунок бенефіціара, який бенефіціар має у цьому банку.
Пояснимо зазначені етапи детальніше. На першому етапі переказода-вець дає доручення шляхом заповнення стандартної банківської форми. Доручення може даватися як у паперовій, так і в електронній формі.
Здебільшого платіжне доручення переказодавця приймається його банком до виконання, якщо переказодавець на своєму рахунку у цьому банку має відповідні кошти. Трапляються випадки, коли згідно з догово-ром між переказодавцем і банком можливе виконання доручення за від-сутності належних коштів на рахунку переказодавця, тобто відбувається кредитування банком свого клієнта. Мовою банкірів таке кредитування називають овердрафтом, або контокорентним рахунком.
Перший етап закінчується у момент видачі банком переказодавця банку-посереднику або банку бенефіціара платіжного доручення згідно з вказівкою переказодавця.
Якщо між банком переказодавця і банком бенефіціара немає прямих кореспондентських зв’язків, то потрібні послуги банку-посередника. Після одержання доручення від банку переказодавця банк-посередник видає доручення банку бенефіціара або іншому банку-посереднику, дот-римуючись доручення банку переказодавця.
Цей етап міжнародного кредитного переказу вважається закінченим у момент видачі банком-посередником банку бенефіціара чи іншому банку-посереднику платіжного доручення згідно з вказівкою переказо-давця.
Між банком переказодавця і банком бенефіціара можуть існувати прямі кореспондентські зв’язки. У такому разі кредитні розрахунки ви-конуються без посередників.
148

Прийняттям (акцептом) платіжного доручення банком бенефіціара на користь свого клієнта (бенефіціара) завершується міжнародний кредит-ний переказ. Банк бенефіціара стає боржником свого клієнта у розмірі акцептованого банком доручення. Механізм міжнародного кредитного переказу описано у загальних рисах. Це означає, що задля спрощення не розглядалися такі питання:
– у яких випадках приймається доручення переказодавця, а в яких не приймається;
– коли банк-посередник відмовляється від акцепту доручення банку переказодавця, а коли не відмовляється;
– за яких умов банк бенефіціара приймає (акцептує) переказ, а за яких не приймає.
Платіжне доручення може бути змінене або відкликане переказодав-цем або банком-відправником лише у разі, якщо відповідне доручення фактично не виконане. Одержавши повідомлення про зміну платіжного доручення, банк-відправник або банк-одержувач виконує відповідне до-ручення згідно з внесеними до нього змінами. Сторони міжнародного кредитного переказу можуть домовитися, що доручення не підлягає змі-ні чи відкликанню.
Міжнародному кредитному переказу, як і будь-якому іншому кон-тракту, властиві ризики. Основні з них такі:
• ризик неплатежу покупця (тобто відмова покупця переказувати кошти за вже одержаний товар з огляду на неплатоспроможність, непорядність тощо);
• ризик держави покупця (зокрема з огляду на валютне регулю-вання);
• курсовий ризик (у зв’язку зі зміною курсу валюти контракту);
• ризик неплатежу постачальника (є дзеркальним відображенням згаданого ризику неплатежу покупця).


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2019