ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >15.3.2. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя


У сучасних правових системах законодавець намагається якомога менше вдаватися до правового регулювання особистих стосунків між подружжям. Таких правил дотримується й Україна. Глава 5 КпШС Ук-раїни складається з трьох коротеньких статей. У них визначається, що подружжя має право вибрати прізвище одного з них як їх спільне, або зберегти власні дошлюбні прізвища, або приєднати до свого прізвища прізвище другого з подружжя. Якщо дошлюбне прізвище вже було под-війним, то при укладенні шлюбу приєднання прізвищ не дозволяється.
Кожен з подружжя має у сім’ї рівні права та несе рівні обов’язки.
Питання життя сім’ї та виховання дітей подружжя вирішує спільно. Для українського законодавства властива концепція сім’ї як партнерства. Кожен з подружжя вільний у виборі занять, професії та місця прожи-вання.
Майнові права подружжя у КпШС України регламентовано деталь-ніше. Глава 6 складається з таких статей:
Стаття 22. Спільна сумісна власність подружжя.
Стаття 23. Укладення подружжям угод щодо спільного майна.
Стаття 24. Роздільне майно подружжя.
Стаття 25. Виникнення спільної сумісної власності подружжя на роздільне май-
но, що їм належало.
Стаття 26. Речі професійних занять подружжя.
Стаття 27. Право подружжя укладати між собою дозволені законом угоди. Стаття 271. Право подружжя на укладення шлюбного контракту.
Стаття 28. Розмір часток кожного з подружжя при поділі спільного майна. Стаття 29. Поділ спільного майна подружжя.
Стаття 30. ( виключена)
Стаття 31. Звернення стягнення на майно подружжя.
Стаття32. Обов’язки подружжя по взаємному утриманню.
Стаття33. Розмір аліментів, що стягуються на користь одного з подружжя. Стаття 34. Час, з якого присуджуються аліменти одному з подружжя.
Стаття35. Звільнення від обов’язку по утриманню другого з подружжя або об-
меження цього обов’язку строком.
Стаття 36. Припинення права одного з подружжя на одруження.
Конвенція СНД від 22 січня 1993 р. правостосункам подружжя при-свячує ст. 27. Ця стаття містить одно- та двосторонні колізійні норми:
“1. Особисті і майнові правостосунки подружжя визначаються зако-нодавством Договірної Сторони, на території якої вони мають спільне місце проживання.
212

2. Якщо один з подружжя проживає на території однієї Договірної Сторони, а другий — на території іншої Договірної Сторони і при цьо-му обоє подружжя мають одне й те саме громадянство, їх особисті і май-нові відносини визначаються за законодавством тієї Договірної Сторони, громадянами якої вони є.
3. Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сто-рони, а другий — іншої Договірної Сторони і один з них проживає на території однієї, а другий — іншої Договірної Сторони, то їх особисті і майнові правостосунки визначаються за законодавством Договірної Сторони, на території якої вони мали своє останнє спільне місце про-живання.
4. Якщо особи, вказані в пункті 3 цієї статті, не мали спільного про-живання на територіях Договірних Сторін, застосовується законодавство Договірної Сторони, установа якої розглядає справу.
5. Правовідносини подружжя, що стосуються їх нерухомого майна, визначаються за законодавством Договірної Сторони, на території якої знаходиться це майно.
У справах про особисті і майнові правовідносини подружжя є компе-тентними установи Договірної Сторони, законодавство якої підлягає за-стосуванню відповідно до пунктів 1–3, 5 цієї статті”.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2019