ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >8.3. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі


З метою забезпечення контролю за поведінкою окремих категорій осіб, звільнених з ВТУ, законом передбачається встановлення за ними адміністративного нагляду. Порядок встановлення та здійснення адміністративного нагляду визначається Законом України Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" від 01.12.94.
Адміністративний нагляд — це система тимчасових примусових профілактичних заходів спостереження та контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених із місць позбавлення волі, що здійснюються органами внутрішніх справ. Адміністративний нагляд встановлюється
167

з метою запобігання вчиненню злочинів окремими особами, звільненими з місць позбавлення волі, і здійснення виховного впливу на них. Згідно зі ст. З Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" (далі — Закону), адміністративний нагляд встановлюється щодо повнолітніх осіб:
а) визнаних судами особливо небезпечними рецидивістами;
б) засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини або засуд
жених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини,
якщо під час відбування покарання їх поведінка свідчила, що вони
не бажають стати на шлях виправлення і залишаються небезпечними
для суспільства;
в) засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини або засуд
жених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини,
якщо вони після відбування покарання або умовно-дострокового
звільнення від відбування покарання незважаючи на попередження
органів внутрішніх справ систематично порушують громадський по
рядок і права інших громадян, вчиняють інші правопорушення.
Підстави для встановлення адміністративного нагляду:
• вирок суду, що набрав законної сили, щодо осіб, зазначених у п. а);
• матеріали ВТУ, щодо осіб, зазначених у п. б);
• матеріали органів внутрішніх справ щодо осіб, зазначених у п. в).
Адміністративний нагляд встановлюється:
• щодо осіб, зазначених у пп. а) і б) у судовому засіданні одноособово суддею районного (міського) суду за місцезнаходженням ВТУ за поданням начальника установи;
• щодо осіб, зазначених у п. в) у судовому засіданні одноособово суддею районного (міського) суду за місцем проживання особи, звільненої з місць позбавлення волі, за поданням начальника органу внутрішніх справ.
Разом з поданням до суду надсилаються копія вироку та матеріали, що свідчать про необхідність встановлення адміністративного нагляду за відповідною особою. У судове засідання викликається особа, щодо якої внесено подання про встановлення адміністративного нагляду, а за її клопотанням — і захисник, а також представник органу, начальник якого вніс подання.
Постанова судді про встановлення адміністративного нагляду оскарженню не підлягає, але може бути опротестована в порядку нагляду.
168

Постанова судді надсилається для виконання начальнику районного органу внутрішніх справ за місцем проживання особи, щодо якої встановлено нагляд, а у випадках, передбачених пп. а) і б) ст. З Закону, — начальнику ВТУ. Адміністрація ВТУ постанову судді надсилає для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання, яке обрав піднаглядний, у день його звільнення.
Адміністративний нагляд встановлюється терміном один—два роки і не може перевищувати термінів, передбачених законом для погашення або зняття судимості. Якщо є підстава вважати, що особа, за якою встановлено нагляд, продовжує залишатися небезпечною для суспільства, за поданням відповідного органу внутрішніх справ нагляд може бути продовжений у встановленому законом порядку кожного разу ще на шість місяців, але не більше терміну, передбаченого законом для погашення або зняття судимості. Термін адміністративного нагляду починається з дня оголошення особі постанови судді про встановлення адміністративного нагляду.
Адміністративний нагляд здійснює міліція. Осіб, за якими встановлено адміністративний нагляд, беруть на облік, фотографують, а в разі потреби й відбитки їх пальців. Працівники міліції зобов'язані систематично контролювати поведінку цих осіб, запобігати порушенню ними громадського порядку та прав інших громадян і припиняти їх, розшукувати осіб, які уникають адміністративного нагляду.
Особи, за якими встановлено нагляд, зобов'язані бути законослухняними, не порушувати громадський порядок і додержувати таких правил:
• прибути у визначений ВТУ термін в обране місце проживання і зареєструватися в органі внутрішніх справ;
• з'являтися за викликом міліції у вказаний термін і давати усні та письмові пояснення з питань, пов'язаних з виконанням правил адміністративного нагляду;
• повідомляти працівників міліції, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи чи проживання, а також про виїзд за межі району (міста) у службових справах;
• у разі від'їзду в особистих справах з дозволу міліції в інший населений пункт та перебування там більше доби зареєструватися в місцевому органі внутрішніх справ.
До осіб, за якими встановлено адміністративний нагляд, за постановою начальника органу внутрішніх справ застосовуються частково або в повному обсязі такі обмеження:
169

• забороняється виходити з будинку (квартири) у певний час, що не може перевищувати восьми годин на добу;
• забороняється перебувати у певних місцях району (міста);
• забороняється виїжджати чи обмежується час виїзду в особистих справах за межі району (міста);
• обов'язкова реєстрація в міліції від одного до чотирьох разів на місяць.
Адміністративний нагляд припиняється постановою судді за поданням начальника органу внутрішніх справ:
• у разі погашення або зняття судимості з особи, яка перебуває під наглядом;
• достроково, якщо піднаглядний перестав бути небезпечним для суспільства і позитивно характеризується за місцем роботи і проживання.
В інших випадках адміністративний нагляд автоматично припиняється:
• після закінчення терміну, на який його встановлено, якщо органом внутрішніх справ не подано клопотання про продовження нагляду або суддя відмовив у продовженні нагляду;
• у разі засудження піднаглядного до позбавлення волі та направлення до місця відбування покарання;
• через смерть піднаглядного.
У разі злісного порушення правил адміністративного нагляду особи, за якими встановлено цей нагляд, притягуються до адміністративної (ст. 187 КоАП України) або кримінальної (ст. 196-1 КК України) відповідальності. Найвищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства про адміністративний нагляд здійснюють Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори.
Завдання та контрольні запитання
1. Підстави для звільнення засуджених від відбування покарання.
2. Як здійснюється звільнення засудженого з ВТУ після відбуття строку покарання?
3. У чому полягає розбіжність між повною, частковою та умовною амністіями?
170

4. Порядок, передбачений чинним законодавством для подання клопотання про помилування.
5. У якому вигляді здійснюється помилування засуджених?
6. Умови, за яких до засудженого може бути застосовано умовно-дострокове звільнення від покарання.
7. За яких умов засуджена особа може бути звільнена від подальшого відбування покарання через хворобу?
8. Як регулюється чинним законодавством порядок працевлаштування осіб, які звільнились з місць позбавлення волі?
9. Стосовно яких категорій осіб та які органи встановлюють адміністративний нагляд?
10. Обмеження, що застосовуються до осіб, за якими встановлено адміністративний нагляд.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021