ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >1. Загальні положення


1. Це Положення встановлює порядок та умови відбування покарання військовослужбовцями строкової служби, засудженими до направлення в дисциплінарний батальйон, і визначає порядок діяльності дисциплінарного батальйону.
2. Направлення в дисциплінарний батальйон є покаранням за вчинений злочин і має на меті виправлення та перевиховання засуджених у дусі чесного ставлення до праці та військової служби, суворого додержання ними Конституції та законів України, точного виконання Військової присяги і військових статутів та запобігання вчиненню нових злочинів.
3. Дисциплінарний батальйон (окрема дисциплінарна рота) є військовою частиною, яку утримують за окремим штатом. Організаційну структуру і чисельність дисциплінарного батальйону визначає Міністр оборони України.
Контроль за діяльністю дисциплінарного батальйону, додержанням у ньому вимог військових статутів та цього Положення здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України.
4. Підставою для утримування засуджених у дисциплінарному батальйоні є вирок військового суду, який набрав законної сили.
5. Основними засобами виправлення та перевиховання засуджених є: встановлений для дисциплінарного батальйону порядок і режим відбування покарання, суспільно корисна праця, виховна робота, бойова підготовка.
Засоби виправлення та перевиховання застосовують з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпечності вчиненого злочину, особи засудженого, а також його ставлення до праці та військової служби.
173

6. Особи, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні,
виконують обов'язки та користуються правами, встановленими зако
нодавством для військовослужбовців строкової служби Збройних
Сил України, з обмеженнями, передбаченими цим Положенням.
Обов'язки, права і взаємини особового складу, що випливають з умов служби в дисциплінарному батальйоні, визначаються військовими статутами та цим Положенням.
7. Керівництво дисциплінарним батальйоном здійснює командуючий військами військового округу (оперативного командування), який забезпечує добір і розстановку кадрів офіцерського складу, контролює режим та умови утримування, охоплення постійною роботою, організацію праці, бойову підготовку та виховання засуджених.
8. Посади офіцерського складу та прапорщиків дисциплінарного батальйону можуть обіймати на конкурсній основі найдисципліно-ваніші, вольові, добре підготовлені військовослужбовці, які мають досвід практичної діяльності у військах не менш як два роки.
На посади сержантів та солдатів постійного складу дисциплінарних рот і підрозділів охорони та забезпечення приймають військовослужбовців строкової служби, навчених і відібраних у військових комісаріатах посадовими особами дисциплінарного батальйону, або військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.
9. Тривалість служби офіцерів у дисциплінарному батальйоні не
повинна перевищувати: на посаді командира батальйону — п'ять—
шість років, на інших посадах — три—чотири роки. На бажання офі
церів за умови їх позитивної атестації строк служби як виняток може
бути продовжений до шести—восьми років.
Після закінчення зазначених строків служби позитивно атестовані офіцери до початку нового навчального періоду мають право вибору гарнізону в цьому військовому окрузі (оперативному командуванні) як для подальшого проходження служби, так і в разі призначення на вищі посади в порядку реалізації висновків атестації.
10. Командира дисциплінарного батальйону призначає Міністр оборони України, командирів підрозділів та інших посадових осіб — командуючий військами військового округу (оперативного командування).
11. Відповідно до Закону України "Про прокуратуру" нагляд за додержанням законів у дисциплінарному батальйоні здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому військові прокурори.
174

12. Внутрішню, вартову службу та конвоювання засуджених у дис
циплінарному батальйоні організовують відповідно до вимог статутів
внутрішньої, гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України,
цього Положення та Інструкції, що затверджує начальник Генераль
ного штабу Збройних Сил України.
До несення караульної служби та конвоювання засуджених не залучають. Засуджені, які стали на шлях виправлення, можуть бути призначені днювальними по дисциплінарній роті та робітниками до їдальні.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021