ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >3. Розміщення і режим утримування засуджених


21. Дисциплінарний батальйон розташовують окремо від інших військових частин гарнізону.
22. Усі службові та жилі приміщення, призначені для розташування підрозділів охорони, обслуговування, сержантів дисциплінарних рот, квартири військовослужбовців, склади вогнепальної зброї та боєприпасів розміщують поза територією (зоною), де утримують засуджених.
23. Територія (зона), на якій розташовані жилі та інші будівлі й споруди, призначені для розміщення та обслуговування засуджених, повинна бути обгороджена міцним парканом суцільного заповнення заввишки не менш як 2,5 м. Зверху на паркані влаштовують козирок з колючого дроту у два ряди. На паркані або в забороненій смузі обладнують технічні засоби охорони.
24. Двері контрольно-пропускних пунктів і вхідні ворота у розташування дисциплінарного батальйону повинні бути завжди зачинені на замок, їх відчиняють за розпорядженням чергового батальйону.
25. Вікна і двері приміщень, в яких розміщують засуджених, обладнують металевими ґратами. У приміщеннях уночі має горіти чергове освітлення.
26. На роботу і заняття за межі розташування дисциплінарного батальйону засуджених виводять у складі відділення чи взводу (із записом про це у книзі виходу та повернення засуджених) під охороною озброєного конвою і командуванням відповідних командирів. Кількість конвойних визначає в кожному окремому випадку командир дисциплінарного батальйону; вона повинна забезпечувати надійну охорону засуджених і належний контроль під час роботи чи занять.
Автомобільний транспорт, який в'їжджає на територію (зону) і виїжджає з неї, оглядає черговий батальйону.

12-606

177

В окремих випадках засудженим, які стали на шлях виправлення, може бути дозволено пересуватися без конвою, якщо це необхідно за характером роботи, яку вони виконують.
Дозвіл на пересування без конвою оформлює наказом командир дисциплінарного батальйону.
27. Конвойні несуть службу відповідно до вимог актів, зазначених
у п. 12 цього Положення. Вони зобов'язані забезпечити, щоб засуд
жені не допускали порушень установленого порядку і не спілкува
лись зі сторонніми особами.
Про всі порушення, вчинені засудженими, конвойні доповідають відповідному командиру.
У разі втечі засудженого, вчинення ним нападу або опору конвойні мають право застосовувати у встановленому порядку зброю.
28. Посилки, передачі та бандеролі, що надходять на ім'я засудже
ного, підлягають огляду. Порядок огляду та вручення їх засудженим
встановлює командир дисциплінарного батальйону. При цьому від
кривають зазначені поштові надходження та вилучають з них вміст
самі засуджені, яким вони адресовані, у присутності чергового по ба
тальйону або офіцера роти.
Вручає листи, що надходять, старшина роти або заступник командира взводу, у присутності якого засуджені зобов'язані їх відкрити. Зміст листів перевірці не підлягає.
Якщо засуджений відмовиться відкрити посилку, передачу, бандероль, лист та вилучити з них вміст, це робить старшина роти у присутності офіцера підрозділу і санітарного інструктора. У разі виявлення заборонених речей складають акт.
29. У разі виявлення у посилці, передачі, бандеролі, листі речей або
предметів, які засудженому мати заборонено, їх вилучають, заносять
до опису особистих речей засудженого і зберігають разом з іншими
його особистими речами до закінчення строку відбування покарання.
Зброю, ножі, отруйні та наркотичні речовини вилучають і засудженому не повертають. При виявленні таких предметів і речовин складають акт, а про їх вилучення командир дисциплінарного батальйону негайно повідомляє прокурора.
30. Гроші (у тому числі й премії як захід заохочення), що надійшли
на ім'я осіб, які перебувають у дисциплінарному батальйоні, зарахо
вують на особисті рахунки засуджених, видачу їх власникам прова
дять під час звільнення з батальйону.
178

31. Кількість посилок, передач, бандеролей і листів, що їх одержують засуджені, а так само кількість листів, що вони відправляють, не обмежується.
32. Листи для відправлення за призначенням засуджені здають до канцелярії роти в запечатаному вигляді. Розпечатувати листи заборонено.
33. Засудженим можуть бути надані побачення: короткострокові — до чотирьох годин і тривалі — до трьох діб. Короткострокові побачення надають щомісяця з родичами чи з іншими особами у спеціально обладнаному приміщенні у вільний від роботи та занять час і в дні, встановлені командиром дисциплінарного батальйону.
Тривалі побачення з правом спільного проживання з близькими родичами (матір'ю, батьком, дружиною, дітьми, рідними братами і сестрами, дідом, бабою, особами, на вихованні яких перебував засуджений) можуть бути надані один раз на квартал із дозволу командира дисциплінарного батальйону.
34. У порядку, встановленому командиром дисциплінарного батальйону, засуджені можуть вести телефонні розмови з близькими родичами. Вони мають право за рахунок коштів, що перебувають на їх особистих рахунках, передплачувати й одержувати газети, журнали, інші періодичні видання, що виходять в Україні, без обмеження їх кількості.
35. Відпусток, передбачених для військовослужбовців строкової служби, засудженим не надають.
В окремих випадках засудженим можуть бути дозволені короткострокові виїзди за межі дисциплінарного батальйону на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці, у зв'язку з винятковими особистими обставинами: смерть або тяжка хвороба близького родича, яка загрожує життю хворого; стихійне лихо, яке заподіяло значної матеріальної шкоди засудженому або його сім'ї, тощо.
Дозвіл на короткостроковий виїзд дає командир дисциплінарного батальйону з урахуванням особи і поведінки засудженого. Час перебування засудженого за межами дисциплінарного батальйону зараховують до строку відбування покарання.
Квитками на проїзд в обидва кінці в такому разі засудженого забезпечує дисциплінарний батальйон.
36. У період відбування покарання в дисциплінарному батальйоні
засуджені військовослужбовці носять погони рядових. Під час звер
тання їх називають за званням "рядовий" і прізвищем.

12*

179

37. Розпорядок дня в дисциплінарному батальйоні встановлює ко
мандир батальйону. У розпорядку дня має бути передбачено роботу
на виробництві — не менше 8 годин, нічний сон — 8 годин, прийман
ня їжі — три рази на день, по одному дню на тиждень — для на
вчальних занять, парково-господарських робіт та відпочинку.
На прохання засуджених або з ініціативи релігійних організацій можуть проводитись богослужіння, релігійні обряди та церемонії, час і умови здійснення яких визначаються за участю командира дисциплінарного батальйону.
38. Пропозиції, заяви та скарги засуджених розглядають у поряд
ку, встановленому для військовослужбовців Збройних Сил України.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021