ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >4. Організація праці та виховна робота із засудженими в дисциплінарному батальйоні


39. Засуджених залучають до праці на виробничих підприємствах, будівництві та інших об'єктах Міністерства оборони України, у майстернях дисциплінарного батальйону, як правило, з використанням техніки. Організація праці повинна бути підпорядкована завданню виправлення і перевиховання засуджених та забезпечувати їхню постійну і повну зайнятість. Грошову оплату за працю засудженим не нараховують. Кошти, зароблені особовим складом дисциплінарного батальйону, зараховують на рахунок позабюджетних коштів дисциплінарного батальйону і використовують у встановленому Міністерством оборони України порядку для поліпшення побутових умов особового складу, розвитку виробництва, преміювання.
40. Виховну роботу із засудженими проводять з урахуванням їх психологічних особливостей, рівня освіти та ставлення до релігії. Вона повинна бути спрямована на формування у засуджених вірності Вітчизні та військовому обов'язку, зміцнення військової дисципліни та запобігання вчиненню правопорушень. Основними формами виховної роботи є такі:

• заняття з гуманітарної підготовки та інформування особового складу;
• індивідуальна робота, яку проводять офіцери, прапорщики та сержанти на основі глибокого вивчення особистості кожного засудженого, його ділових, моральних і психологічних якостей;
• правове виховання;
• організація лекцій, доповідей, бесід, вечорів запитань і відповідей, тематичних і літературних вечорів, читання газет і журналів, художньої літератури, перегляду телевізійних передач та демонстрації кінофільмів виховної спрямованості;
180

• залучення засуджених до участі в художній самодіяльності, спор
тивно-масовій, бібліотечній та клубній роботі.
41. З метою розвитку навичок самоорганізації осіб, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, заохочення їх корисної ініціативи та використання громадського впливу на виправлення і перевиховання засуджених у ротах дисциплінарного батальйону створюються самодіяльні ради, що працюють під керівництвом командирів цих підрозділів.
Самодіяльну раду обирають на зборах роти. До її складу можуть бути обрані засуджені, які мають зразкову поведінку, сумлінно ставляться до праці та військової служби. Склад ради затверджує командир дисциплінарного батальйону. Рада періодично звітує про свою роботу на зборах особового складу роти.
Самодіяльна рада бере участь:
• у виховній роботі з особовим складом підрозділів, формуванні у військовослужбовців почуття відповідальності за виконання військового обов'язку та додержання присяги;
• в організації художньої самодіяльності та спортивно-масової роботи, випуску стінної газети;
• у проведенні індивідуальної роз'яснювальної роботи з недис-циплінованими засудженими;
• в обговоренні кандидатур, яких висувають для зарахування до числа тих, що виправляються, та тих, які підлягають умовно-достроковому звільненню від покарання;
• у вирішенні скарг і заяв засуджених.

42. Навчальні заняття із засудженими організовують за спеціальною програмою. Заняття з бойової підготовки проводять з навчальною зброєю без багнета і затвора. Для проведення занять має бути створена необхідна навчально-матеріальна база.
43. Командири військових частин, з яких прибули засуджені, повинні підтримувати зв'язок з командиром дисциплінарного батальйону, цікавитися поведінкою колишніх підлеглих і сприяти їх перевихованню.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021