ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996 p.). — К., 1996.
2. Виправно-трудовий кодекс України // Кодекси України: У 3 кн. — 2-ге вид. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — Кн. 1.
3. Кодекс Законів про працю України // Кодекси України: У 3 кн. — 2-ге вид. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — Кн. 3.
4. Кодекс про шлюб та сім'ю України // Кодекси України: У 3 кн. — 2-ге вид. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — Кн. 2.
5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. — К.: Юрінком Інтер, 1997.
6. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. — К.: Юрінком Інтер, 1997.
7. Цивільний кодекс України. — К.: Юрінком Інтер, 1999.
8. Цивільний процесуальний кодекс України. — К.: Юрінком Інтер, 1999.
9. Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" від 1 грудня 1994 р. // ВВР України. — 1994. — № 52. — Ст. 455.

10. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з утворенням Державного департаменту України з питань виконання покарань" від 11 грудня 1998 р. // ВВР України. — 1999. — № 4. — Ст. 35.
11. Закон України "Про державну виконавчу службу" від 24 березня 1998 р. // ВВР України. — 1998. — № 36-37. — Ст. 243.
12. Закон України "Про зайнятість населення" від 1 березня 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 14. — Ст. 170.
13. Закон України "Про застосування амністії в Україні" від 1 жовтня 1996 р. // ВВР України. — 1996. — № 48. — Ст. 263.
14. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. // ВВР України. — № 4. — Ст. 20.
15. Закон України "Про освіту" від 23 травня 1991 р. // ВВР України. — № 34. — Ст. 451.
16. Закон України "Про попереднє ув'язнення" від 30 червня 1993 р. // ВВР України. — 1993. — № 35. — Ст. 360.
189

17. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 53. — Ст. 793.
18. Постанова Верховної Ради України "Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній" від б травня 1993 р. № 3195-ХІІ // ВВР України. — 1993. — № 24. — Ст. 268.
19. Постанова Верховної Ради України "Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання Постанови Верховної Ради України" від б травня 1993 р. "Про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній" від 9 грудня 1997 р. № 701/97-ВР // ВВР України. - 1998. - № 52. - Ст. 329.
20. Положення про порядок і умови виконання в Україні кримінальних покарань, не пов'язаних із заходами виправно-трудового впливу: Затв. Указом Президії ВР України від 22 травня 1984 р. № 7193-Х // ВВР УРСР. - 1984. - № 27. - Ст. 511.
21. Указ Президента України "Про утворення Державного департаменту України з питань виконання покарань" від 22 квітня 1998 р. № 344/98 // Уряд, кур'єр. — 1998. — № 82-83. — 30 квітня.
22. Указ Президента України "Про виведення Державного департаменту України з питань виконання покарань з підпорядкування Міністерству внутрішніх справ України" від 12 березня 1999 р. № 248/99 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 11.
23. Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: Затв. Указом Президента України від 31 липня
1998 р. № 827/98 // Уряд, кур'єр. — 1998. — № 154-155. —
13 серпня.
24. Положення про порядок здійснення помилування осіб, засуджених судами України: Затв. Указом Президента України від 31 грудня 1991 р. № 22 // ВВР України. — 1992. — № 21. — Ст. 293.
25. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження граничної чисельності працівників центрального апарату Державного департаменту з питань виконання покарань" від 1 березня
1999 р. № 286 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 9.
26. Комментарий к Исправительно-трудовому кодексу РСФСР / Под ред. Н. П. Мальшакова. — М.: Юрид. лит., 1979.
27. Правила внутрішнього розпорядку виправно-трудових установ. — К.: НВТ "Правник", 1997.
28. Скибицкий В. В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания. — К.: Наук, думка, 1987.
190

29. Советское исправительно-трудовое право: Учебник / Н. А. Беляев, А. И. Бойцов, Д. Л. Водяников и др.; Под ред. Н. А. Беляева. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1989.
30. Стручков И, А. Советское исправительно-трудовое право: Учебник. — М.: Юрид. лит., 1983.
31. Стручков Н. А. Курс исправительно-трудового права: Проблемы особой части. — М.: Юрид. лит., 1985.
32. Трубников В. М. Уголовно-исполнительное право Украины. Общая часть: Учеб. пособие. — Харьков: Рубикон, 1998.
33. Уголовно-исполнительное законодательство Украины: Сб. норматив, актов / Сост. В. М. Трубников. — Харьков: Рубикон, 1998.


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021