ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >
Кримінальне право України
   Розділ І Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права
1. § 1. Поняття кримінального права
2. § 2. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України
3. § 3. Завдання, функції та принципи кримінального права
4. § 4. Система кримінального права
5. § 5. Кримінальне право і суміжні галузі права
6. §6. Наука кримінального права
   Розділ II Кримінальна відповідальність та її підстави
7. § 1. Поняття кримінальної відповідальності
   Розділ Ш Закон про кримінальну відповідальність
8. § 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність
9. § 2. Структура Кримінального кодексу
10. § 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
   Розділ IV Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі
11. § 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
12. § 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
   Розділ V Поняття злочину
13. § 1. Поняття злочину та його ознаки
14. § 2. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину
15. § 3. Відмінність злочину від інших правопорушень
16. § 4. Класифікація злочинів
   Розділ VI Склад злочину
17. § 1. Поняття і значення складу злочину
18. § 2. Елементи і ознаки складу злочину
19. § 3. Види складу злочинів
20. § 4. Кваліфікація злочинів
   РОЗДІЛ VII Об'єкт злочину
21. §1. Поняття об'єкта злочину
22. § 2. Предмет злочину
23. § 3. Види об'єктів злочинів
   Розділ VШ Об'єктивна сторона злочину
24. § 1. Поняття і значення об'єктивної сторони злочину
25. § 2. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність)
26. § 3. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, значення
27. § 4. Причинний зв'язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками
28. § 5. Місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення злочину
   Розділ IX Суб'єкт злочину
29. § 1. Поняття і види суб'єктів злочину
30. § 2. Поняття неосудності та її критерії
31. § 3. Обмежена осудність
32. § 4. Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння
   Розділ Х Суб'єктивна сторона злочину
33. § 1. Поняття і значення суб'єктивної сторони злочину
34. § 2. Поняття і значення вини
35. § 3. Умисел та його види
36. § 4. Необережність та її види
37. § 5. Змішана форма вини
38. § 6. Мотив і мета злочину
39. § 7. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності
   Розділ XI Стадії злочину
40. § 1. Поняття і види стадій злочину
41. § 2. Закінчений злочин
42. § 3. Незакінчений злочин і його види
43. § 4. Готування до злочину
44. § 5. Замах на злочин
45. § 6. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин (за готування до злочину і за замах на злочин)
46. § 7. Добровільна відмова від вчинення злочину
   Розділ XII Співучасть у злочині
47. § 1. Поняття і ознаки співучасті
48. § 2. Види співучасників
49. § 3. Форми співучасті
50. § 4. Відповідальність співучасників
51. § 5. Спеціальні питання відповідальності за співучасть
52. § 6. Причетність до злочину
   Розділ ХШ Повторність, сукупність і рецидив злочинів
53. § 1. Вступні зауваження
54. § 2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів
55. § 3. Повторність злочинів
56. § 4. Сукупність злочинів
57. § 5. Рецидив злочинів
   Розділ XIV Обставини, що виключають злочинність діяння
58. § 1. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння
59. § 2. Необхідна оборона
60. § 3. Затримання особи, яка вчинила злочин
61. § 4. Крайня необхідність
62. § 5. Фізичний або психічний примус
63. § 6. Виконання наказу або розпорядження
64. § 7. Діяння, пов'язане з ризиком (виправданий ризик)
65. § 8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації
   Розділ XV Звільнення від кримінальної відповідальності
66. § 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності
67. § 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК)
68. § 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК)
69. § 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК)
70. § 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки (ст. 48 КК)
71. § 6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК)
   Розділ XVI Поняття і мета покарання
72. § 1. Поняття покарання
73. § 2. Мета покарання
   Розділ ХVIІ Система і види покарань
74. §1. Система покарань
75. § 2. Основні покарання
76. § 3. Додаткові покарання
77. § 4. Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові
   Розділ ХVIІІ Призначення покарання
78. § 1. Принципи призначення покарання
79. § 2. Загальні засади призначення покарання
80. § 3. Обставини, які пом'якшують і обтяжують покарання
81. § 4. Призначення покарання за незакінчений злочин і за злочин, вчинений у співучасті
82. § 5. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом
83. § 6. Призначення покарання за сукупністю злочинів
84. § 7. Призначення покарання за сукупністю вироків
85. § 8. Правила складання покарань і зарахування строку ув'язнення
   Розділ ХІХ Звільнення від покарання та його відбування
86. § 1. Поняття звільнення від покарання та його види
87. § 2. Звільнення від покарання у зв'язку з втратою особою суспільної небезпечності
88. § 3. Звільнення від відбування покарання з випробуванням
89. § 4. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років
90. § 5. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку
91. § 6. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
92. § 7. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким
93. § 8. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років
94. § 9. Звільнення від покарання за хворобою
95. § 10. Амністія і помилування
   Розділ ХХ Судимість
96. § 1. Поняття судимості
97. § 2. Погашення судимості
98. § 3. Зняття судимості.
   Розділ ХХІ Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
99. Вступ
100. § 1. Примусові заходи медичного характеру
101. § 2. Примусове лікування
   Розділ ХХІІ Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх
102. Вступ
103. § 1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності
104. § 2. Види покарань, які застосовуються до неповнолітнього, і особливості їх призначення
105. § 3. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування
106. § 4. Погашення і зняття судимості
   Розділ ХХІІІ Основні питання Загальної частини кримінального права іноземних держав
107. Вступ
108. § 1. Кримінальне право Франції та Німеччини
109. § 2. Кримінальне право Англії та США
110. § 3. Кримінальне право Росії
   Розділ ХХІV Школи (основні напрямки) науки кримінального права
111. Вступ
112. § 1. Класична школа кримінального права
113. § 2. Антропологічна школа кримінального права
114. § 3. Соціологічна школа кримінального права


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021