ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >
Сучасні правові системи світу
1. ПЕРЕДМОВА
   Розділ І.Теоретико-методологічні основи типологізації правових систем
2. 1.1. Поняття та структура правової системи суспільства
3. 1.2. Типологізація сучасних правових систем світу.
4. ЛІТЕРАТУРА
   Розділ ІІ. Романо-германський тип правової системи
5. 2.1. Передумови виникнення континентального права. Рецепція римського права. Етапи розвитку та регіони поширення цього типу правової системи
6. 2.2. Звичаєве та канонічне право
7. 2.3. Роль юридичної науки, університетів у формуванні романо-германського типу правової системи
8. 2.4. Основні риси романо-германського типу правової системи
9. 2.5. Правова доктрина. Принципи права. Юридична норма
10. 2.6. Співвідношення правової доктрини, принципів права та юридичної норми. Поділ системи права на публічне та приватне право
11. 2.7. Особливості правотворчої, правозастосовчої та правотлумачної діяльності згідно з концептуальними засадами позитивізму
12. 2.8. Нормативно-правовий акт – основна зовнішня форма континентального права. Роль кодифікації у створенні ефективної системи законодавства. Місце закону в ієрархії нормативно-правових актів
13. 2.9. Роль та значення конституційного правосуддя у правових системах континентального права
14. 2.10. Особливості романського та германського права
15. 2.11. Місце та роль юридичної професії у романо-германських правових системах
16. ЛІТЕРАТУРА
   Розділ ІІІ. Сучасна правова система України
17. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
18. 3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом правової системи
19. ЛІТЕРАТУРА
   Розділ IV. Англо-американський тип правової системи
20. 4.1. Виникнення, розвиток та регіони поширення загального права
21. 4.2. Загальні ознаки правової системи англо-американського типу. Особливості правових систем англійського та американського права
22. 4.3. Загальне право та право справедливості, їх співвідношення у системі права. Місце та значення норм матеріального та процесуального права в англосаксонських правових системах
23. 4.4. Доктрина прецедентного права. Співвідношення судового прецеденту та нормативно-правового акту у системі зовнішніх форм права
24. 4.5. Місце та роль юридичної професії у правових системах загального права
25. 4.6. Специфіка правотворчої та правозастосовчої діяльності у правових системах загального права
26. ЛІТЕРАТУРА
   Розділ V. Змішаний тип правової системи. Північноєвропейське (скандинавське) та латиноамериканське право.
27. 5.1. Виникнення, розвиток та регіони поширення скандинавського права. Рецепція у ньому ознак континентального та загального права
28. 5.2. Співвідношення правової доктрини, системи та зовнішніх форм права. Особливості юридичної професії у скандинавських правових системах
29. 5.3. Інтеграційні процеси та уніфікація права як тенденції розвитку північноєвропейського права. Його вплив на правові системи Прибалтики
30. 5.4. Умови виникнення, формування, розвитку та основні ознаки латиноамериканського права. Рецепція у ньому ознак загального та континентального права
31. 5.5. Принципи, система та зовнішні форми (джерела) права. Особливості правотворчої та правозастосовчої діяльності у правових системах Латинської Америки. Тенденції їх регіонального розвитку
32. ЛІТЕРАТУРА
   Розділ VI. Релігійно-звичаєвий (традиційний) тип правової системи
33. 6.1. Основні риси релігійно-звичаєвого типу. Релігійно-общинний, філософсько-традиційний та звичаєво-общинний підтипи
34. 6.1.1. Ознаки релігійно-общинного підтипу правової системи. Загальна характеристика мусульманського та індуського права
35. 6.1.2. Загальна характеристика мусульманського права. Виникнення, розвиток, регіони поширення. Роль релігійного світогляду у формуванні права.
36. 6.1.3. Система права, зовнішні форми права та особливості юридичної діяльності і професії
37. 6.1.4. Загальна характеристика індуського права: доктрина, зовнішні форми права та особливості юридичної діяльності і професії
38. 6.2. Загальна характеристика філософсько-традиційного (далекосхідного) підтипу правової системи
39. 6.2.1. Загальна характеристика китайського права: система, зовнішні форми права та юридична діяльність і професії
40. 6.2.2. Загальна характеристика японського права: система, зовнішні форми права та юридична діяльність
   6.3. Звичаєво-общинний (африканський) підтип правової системи
41. 6.3.1. Умови виникнення, функціонування та регіони поширення. Африканська концепція соціального розвитку
42. 6.3.2. Особливості розвитку правових систем Африки. Їх спільні та відмінні ознаки з правовими системами загального та континентального права
43. ЛІТЕРАТУРА
   Розділ VII. Міждержавні (міжнародні) правові системи
44. 7.1. Поняття міждержавної правової системи
45. 7.2. Основні ознаки та особливості правової системи Ради Європи.
46. 7.3. Основні ознаки та особливості правової системи Європейського Союзу
47. ЛІТЕРАТУРА


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021