ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >4.2. Загальні ознаки правової системи англо-американського типу. Особливості правових систем англійського та американського права


Загальні ознаки:

            наявність судового прецеденту – основного джерела права (поділяється на прецедент загального права – об’єктивує нові норми сформульовані суддями; інтерпретаційний прецедент – що тлумачить діюче право);

            обов’язковість нормативно-правових актів, які можуть корегуватися судами;

            відсутність поділу на публічне та приватне право; натомість існує доктринальний, методологічний поділ системи права на загальне право і право справедливості;

            казуїстичний характер (case Law), гнучкість системи;

            особлива роль процесуального права (переважають норми процесуального права, хоча існує і велика кількість норм матеріального права);

            переважаюча роль консолідованих актів (наявність незначної частини кодифікованих актів);

            відсутність чіткої галузевої класифікації (переважає поділ системи права за інститутами, а не галузями);

            наявність підтипів англійського та американського права.

Особливості англійського права:

            наявність формалізованого прецеденту: а) рішення Палати Лордів є обов’язковими для всіх суддів; б) рішення Апеляційного суду є обов’язковим для нижчих судів і для самого Апеляційного Суду; в) рішення Високого Суду є обов’язковим для нижчих судів. Рішення інших судів прецеденту не створюють;

            система англійського права поділяється на загальне право (основні норми та принципи, які створені судовими органами, уповноваженими на правотворення) та право справедливості (норми, які доповнюють та корегують загальне право);

            поряд з загальним правом та правом справедливості існує і статутне (писане) право парламентського походження.

Особливості американського права:

            наявність Конституції (високий авторитет якої визначається, перш за все, тлумаченням її положень Верховним Судом США);

            дворівневий характер правової системи: паралельне існування та взаємодія правової системи федерації та штатів (це пов’язано з федеральним устроєм, зокрема);

            високий рівень структурованості та систематизованості правової системи;

            існування у кожному штаті відмінної системи законодавства та прецедентного права (відмінні способи врегулювання відносин);

            наявність значної кількості консолідованих та кодифікованих актів;

            поєднання переважаючої ролі судової практики зі стрімким розвитком галузевого законодавства;

            менш формалізований прецедент (ВС США та ВС штатів не зв’язані своїми прецедентами, можуть вносити зміни, створювати нові прецеденти);

здійснення функцій конституційного контролю загальними судами (ВС США, ВС штатів).


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021