ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >15.2. Процесуальні рішення, які можуть прийматися проводом у ході виконання адміністративного рішення по суті справи


1. Скасування рішення, якщо змінилися обставини, що були підставою його прийняття. До прикаладу, дисциплінарне стя-

1  Стаття 50 Закону Болгарської Республіки Про адміністративну процедуру від 31 жовтня 1979 року.

2  Проводом є Комісія з розгляду подань Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції щодо анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю.


>>>300>>>

гнення може бути зняте з працівника прокуратури, якщо він буде дисциплінованим і сумлінним1. Детальним також є регулювання цього питання у конкурентному законодавстві. Міжвідомча Комісія з міжнародної торгівлі (провід) може переглядати необхідність продовження застосування антидемпінгових заходів на підставі обгрунтованої вимоги органу виконавчої влади в Україні, експортера, імпортера або національного товаровиробника за умови, що від дати застосування остаточних антидемпінгових заходів пройшов строк не менше одного року.

Підставами для такого рішення є: 1) продовження дії антидемпінгових заходів уже не є необхідним для запобігання демпінгу; 2) та (або) продовження або поновлення заподіяння шкоди є малоймовірним у разі, коли антидемпінгові заходи будуть анульовані чи змінені; 3) або застосовані антидемпінгові заходи не є або не будуть достатніми для запобігання демпінгу, який заподіює шкоду2.

2.  За заявою відповідача провід може відстрочити виконання зобов'язання .

3.  Провід продовжує строк виконання, якщо мети адміністративного рішення не досягнуто. В антидемпінговому провадженні, наприклад, в якості такої мети висувають усунення ймовірності повторення негативних явищ на ринку товарів за участю національного товаровиробника.

4.  Провід поновлює адміністративне розслідування, якщо буде встановлено, що не всі факти повністю з'ясовано.

5.  Провід приймає додаткове рішення, мета якого збігається з метою попереднього основного рішення. Таке рішення приймається у разі ухилення учасників від виконання освного

1  Стаття 17 Дисциплінарного статуту прокуратури, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 6.11.91 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 4. - Ст. 15.

2  Стаття 20 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р.// Голос України. - 1999. - 26 лютого.

3  Стаття 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.01р.// Голос України. - 2001. - 27 лютого.


>>>301>>>

рішення. До прикладу, імпортер здійснює імпорт в Україну через треті країни з метою уникнення антидемпінгового мита .

6.  Можливий також поворот виконання. Якщо адміністративне рішення скасовується після початку його виконання, то провід повинен протягом одного місяця відновити порушене право, а якщо це неможливо, задовольнити інтереси учасника іншим законним шляхом.

У разі недосягнення мети адміністратвиним рішенням правові наслідки, які ним створені, анулюються і правовий статус зацікавлених осіб повертається до стану, який існував до прийняття такого рішення. До прикладу, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про надання дозволу на узгоджені дії. У випадку негативного впливу дозволених у такий спосіб узгоджених дій на економіку, Кабінет Міністрів України скасовує це рішення. У цьому разі Антимонопольний комітет України вживає заходів по відновленню початкового становища чи інших заходів, які усувають або пом'якшують негативний вплив узгоджених дій2.

7.   Можуть  вживатись  заходи  забезпечення  виконання. Провід на підставі чинного рішення до закінчення терміну виконання, а також на підставі рішення, стосовно якого термін подання скарги ще не закінчився, може видати рішення щодо забезпечення майнових вимог (грошової вимоги або конфіскації певної речі).

Рішення щодо забезпечувальних заходів може бути видане лише тоді, коли ймовірна затримка виконання зобов'язання. Такі заходи можуть вживатися у тійсній співпраці з державним виконавцем.

До здійснення забезпечувльних заходів треба відповідно застосовувати правила, які є визначальними для забезпечення виконання зобов'язання.

' Стаття 27 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р.// Голос України. - 1999. - 26 лютого.

2 Стаття 33 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.2001 р.// Голос України. - 2001. - 27 лютого.


>>>302>>>

8. Зупинення виконання адміністративного рішення. До прикладу, рішення щодо земельного спору може бути зупинене вищестоящим органом або судом1.

Процесуальні рішення про порядок виконання приймаються після проведення слухань за участю зацікавлених осіб або одержання письмових коментарів зазначених осіб з приводу фактів, які є підставами для прийняття цього рішення (до прикладу, шкода національному товаровиробнику продовжує завдаватись навіть при застосуванні антидемпінгових заходів).

 

 

 

 

Пункт 4 Статті 161 Земельного Кодексу України від 25 жовтня 2001 року// Голос України. - 2001. - 20 листопада.


>>>303>>>Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021