ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >
Господарське право України
   Розділ 1 Основні правові засади господарської діяльності
   Глава 1. Господарська діяльність і регулювання відносин, що складаються при її здійсненні
1. § 1. Господарські відносини — предмет господарського права
2. § 2. Метод господарського права
3. § 3. Система господарського права
4. § 4. Форми господарського права
   Глава 2. Держава, місцеве самоврядування і правова регламентація господарської діяльності
5. § 1. Цілі і завдання правового закріплення державної економічної політики
6. § 2. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку
7. § 2. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку
8. § 3. Засоби державного регулювання господарських відносин
9. § 4. Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини
10. § 5. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю
11. § 6. Особливості управління господарською діяльністю в державному секторі економіки
12. § 7. Державна регуляторна політика у сфері господарювання
   Глава 3. Господарська комерційна та некомерційна діяльность
13. § 1. Підприємництво як вид господарської діяльності
14. § 2. Державна підтримка підприємництва
15. § 3. Некомерційна господарська діяльність
   Розділ II Суб'єкти господарювання
   Глава 4. Законодавче визначення суб'єктів господарювання, порядку їх утворення та реєстрації
16. § 1. Поняття суб'єкта господарювання1. Правова регламентація утворення
17. § 2. Державна реєстрація суб'єктів господарювання
   Глава 5. Види суб'єктів господарювання
18. § 1. Державні та комунальні підприємства
19. § 2. Господарські товариства
20. § 3. Підприємства колективної власності
21. § 4. Приватні підприємства. Інші види підприємств
22. § 5. Об'єднання підприємств
23. § 6. Громадяни як суб'єкти господарювання
   Глава 6. Припинення діяльності суб'єктів господарювання
24. § 1. Способи припинення діяльності підприємств
25. § 2. Державна реєстрація припинення діяльності суб'єктів господарювання
   Розділ III Майно як основа господарювання
   Глава 7. Майнові права суб'єктів господарювання
26. § 1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання
27. § 2. Право власності та інші речові права суб'єктів господарювання
28. § 3. Склад майна, що використовується у сфері господарювання
29. § 4. Облік майна суб'єктів господарювання
30. § 5. Особливості правового режиму державного та комунального майна
   Глава 8. Правові засоби підвищення ефективності використання державного і комунального майна
31. § 1. Оренда майна та лізинг
32. § 2. Концесії1
33. § 3. Корпоратизація і приватизація майна державних та комунальних підприємств
   Глава 9. Використання природних ресурсів у сфері господарювання
34. § 1. Права суб'єктів господарювання щодо використання природних ресурсів
35. § 2. Обов'язки суб'єктів господарювання — користувачів природних ресурсів
   Глава 10. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності
36. § 1 Об'єкти інтелектуальної власності, що використовуються у сфері господарювання
37. § 2. Правомочності суб'єктів господарювання щодо об'єктів права інтелектуальної власності
   Глава 11. Цінні папери в господарській діяльності
38. § 1. Цінні папери як особливий вид майна, їх види
39. § 2. Умови і порядок випуску та придбання цінних паперів суб'єктами господарювання
40. § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів
   Глава 12. Корпоративні права
41. § 1. Визначення та зміст корпоративних прав
42. § 2. Виникнення та припинення корпоративних прав
43. § 3. Правовий режим корпоративних прав держави
   Розділ IV Господарські зобов'язання
   Глава 13. Загальні положення про господарські зобов'язання
44. § 1. Поняття «господарське зобов'язання»
45. § 2. Підстави виникнення господарських зобов'язань
46. § 3. Види господарських зобов'язань
   Глава 14. Господарські договори
47. § 1. Загальні умови та порядок укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання
48. § 2. Види господарських договорів
49. § 3. Особливості укладення господарських договорів за державним замовленням
50. § 4. Порядок зміни та розірвання господарських договорів
   Глава 15. Ціни і ціноутворення в системі господарювання
51. § 1. Ціни в ринковій економіці
52. § 2. Законодавство про ціни і ціноутворення. Види цін
   Глава 16. Виконання господарських зобовязань. Припинення зобов'язань
53. § 1. Загальні умови виконання господарських зобов'язань
54. § 2. Забезпечення виконання господарських зобов'язань
55. § 3. Припинення і недійсність господарських зобов'язань
   Розділ V Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання
   Глава 17. Загальні засади юридичної відповідальності учасників господарських відносин
56. § 1. Поняття та принципи господарської відповідальності
57. § 2. Підстави господарсько-правової відповідальності
58. § 3. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності
59. § 4. Роль господарського суду в реалізації господарсько-правової відповідальності
   Глава 18. Відшкодування збитків у сфері господарювання
60. § 1. Поняття збитків у господарській діяльності
61. § 2. Склад і розмір збитків, що підлягають відшкодуванню
   Глава 19. Штрафні та оперативно-господарські санкції
62. § 1. Штрафні санкції. Порядок їх застосування
63. § 2. Оперативно-господарські санкції, їх види
   Глава 20. Адміністративно-господарські санкції
64. § 1. Поняття адміністративно-господарських санкцій. їх види
65. § 2. Гарантії прав суб'єктів господарювання в разі неправомірного застосування до них адміністративно-господарських санкцій
   Глава 21. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
66. § 1. Конкуренція у сфері господарювання
67. § 2. Обмеження конкуренції, природні монополії
68. § 3. Антиконкурентні правопорушення
69. § 4. Види відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
70. § 5. Державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції
   Глава 22. Визнання суб'єкта господарювання банкрутом
71. § 1. Поняття банкрутства
72. § 2. Заходи щодо запобігання банкрутству
73. § 3. Загальна характеристика розгляду справи про банкрутство
74. § 4. Судові процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника
   Роздої VI Особливості правового регулювання відносин в окремих галузях господарювання
   Глава 23. Правова регламентація господарсько-торговельної діяльності
75. § 1. Поставка
76. § 2. Енергопостачання
77. § 3. Біржова торгівля
   Глава 24. Правова регламентація перевезення вантажів
78. § 1. Загальні положення
79. § 2. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності
80. § 3. Договір перевезення вантажу
81. § 4. Відповідальність за порушення договору перевезення вантажу
82. § 5. Порядок досудового вирішення спорів щодо перевезень
83. § 6. Транспортно-експедиційне обслуговування. Договір транспортного експедирування
   Глава 25. Капітальне будівництво
84. § 1. Підрядні відносини в капітальному будівництві
85. § 2. Договір підряду на капітальне будівництво
86. § 3. Передумови укладання та виконання договору підряду на капітальне будівництво. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт
87. § 4. Відповідальність за порушення підрядних відносин у капітальному будівництві
   Глава 26. Правове регулювання відносин у сфері інноваційної діяльності
88. § 1. Поняття та види інноваційної діяльності
89. § 2. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності
90. § 3. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції
   Глава 27. Правове регулювання відносин у сфері фінансової діяльності суб'єктів господарювання
91. § 1. Загальні положення
92. § 2. Кредитування суб'єктів господарювання
93. § 3. Розрахункові операції банків
94. § 4. Міжнародні розрахункові операції
95. § 5. Господарські ризики і їх страхування
96. § 6. Аудит
   Розділ VII Спеціальні режими господарювання
   Глава 28. Спеціальні (вільні) економічні зони
97. § 1. Визначення спеціальної (вільної) економічної зони
98. § 2. Типи спеціальних (вільних) економічних зон
99. § 3. Особливості правового статусу офшорних компаній
   Розділ VIII Зовнішньоекономічна діяльність
   Глава 29. Загальні положення
100. § 1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності
101. § 2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
102. § 3. Правові форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності
103. § 4. Правове регулювання договірної (контрактної) форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності
104. § 5. Правове регулювання експортно-імпортних операцій
105. § 6. Правове регулювання здійснення операцій з давальницькою сировиною


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021