ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >Тема 14. Адміністративний нагляд міліції


Адміністративний нагляд міліції - це систематичне спостереження за точним і неухильним додержанням
78

посадовими особами та громадянами правил та застосування норм, що охороняють життя, здоров'я, права та свободи громадян, регулюють громадський порядок і безпеку з метою попередження, припинення порушень цих правил, виявлення порушників та притягнення їх до адміністративної відповідальності, застосування до них заходів громадського впливу.
Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі - це система тимчасових примусових профілактичних заходів спостереження і контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі, що здійснюється органами внутрішніх справ.
Поняття осіб, до яких застосовується адміннагляд. Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" від 01.12.1994 р. визначив коло осіб, відносно яких застосовується такий адміністративний нагляд, тому що цей захід є суворо індивідуальним. До Закону внесені зміни, і перелік осіб, до яких він застосовується, тепер починається із літери "б". Він встановлюється щодо повнолітніх осіб:
б) засуджених до позбавлення волі за тяжкі або
особливо тяжкі злочини або засуджених два і більше рази до
позбавлення волі за умисні злочини, якщо під час відбування
покарання їх поведінка свідчила, що вони вперто не бажають
стати на шлях виправлення і залишаються небезпечними для
суспільства (підставою для встановлення адміністративного
нагляду в цьому випадку є матеріали, що свідчать про вперте
небажання стати на шлях виправлення та залучення до чесного
трудового життя в період відбування покарання);
в) у пункті "в" Закону України "Про адміністративний
нагляд..." значаться ті ж особи, що й у пункті "б", але
підставою для встановлення нагляду є факти систематичного
порушення особою громадського порядку після відбування
покарання, незважаючи на попередження органу внутрішніх
справ, систематичного порушення громадського порядку і
прав інших громадян, вчинення інших правопорушень;
79

г) засуджених до позбавлення волі за один із злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
За особами, що вказані в п.п. "б" і "г", адміністративний нагдяд встановлюється при звільненні їх з місць позбавлення волі. Категорія осіб, що зазначена в п. "в" Закону України "Про адміністративний нагляд...", береться під адміністративний нагляд за місцем проживання.
Обов'язковим правилом для взяття особи під адміністративний нагляд є те, що особа, відносно якої він застосовується, повинна досягти повноліття.
Термін адміністративного нагляду.
Адміністративний нагляд встановлюється у визначеному статтею 5 Закону України "Про адміністративний нагляд..." порядку терміном від одного року до двох років і не може перевищувати термінів, передбачених законодавством для погашення або зняття судимості. У разі, коли є підстави вважати, що особа, щодо якої встановлено адміністративний нагляд, залишається небезпечною для суспільства, адміністративний нагляд за поданням відповідного органу внутрішніх справ може бути продовжено у визначеному цим Законом порядку кожного разу ще на шість місяців, але не більше терміну, передбаченого законодавством для погашення або зняття судимості. Термін адміністративного нагляду починається з дня оголошення особі постанови судді про встановлення адміністративного нагляду.
Порядок здійснення адміністративного нагляду. Адміністративний нагляд здійснюється міліцією. Осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, беруть на облік, фотографують, а у разі необхідності у них беруть відбитки пальців. Працівники міліції зобов'язані систематично контролювати поведінку цих осіб, запобігати порушенням ними громадського порядку та прав інших громадян і припиняти їх, проводити розшук осіб, які уникають адміністративного нагляду.
80

Порядок припинення адміністративного нагляду.
Адміністративний нагляд припиняється постановою судді за поданням начальника органу внутрішніх справ:
- у разі погашення або зняття судимості з особи, яка
перебуває під наглядом;
- достроково, якщо піднаглядний перестав бути
небезпечним для суспільства і позитивно характеризується за
місцем роботи і проживання.
У разі погашення або зняття судимості піднаглядний може сам подати клопотання про зняття нагляду.
Автоматичне припинення нагляду. Адміністративний нагляд автоматично припиняється:
- після закінчення терміну, на який його встановлено, якщо органом внутрішніх справ не подано клопотання про продовження нагляду або суддя відмовив у продовженні нагляду;
- у разі засудження піднаглядного до позбавлення волі і направлення його до місця відбування покарання;
- у разі смерті піднаглядного.
Обов'язки піднаглядних. Особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, зобов'язані вести законослухняний спосіб життя, не порушувати громадський порядок і додержувати таких правил:
- прибути у визначений виправно-трудовою установою
термін в обране ними місце проживання і зареєструватися в
органі внутрішніх справ;
- з'являтися за викликом міліції у вказаний термін і
давати усні та письмові пояснення з питань, пов'язаних з
виконанням правил адміністративного нагляду;
- повідомляти працівників міліції, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи чи проживання, а також про виїзд за межі району (міста) у службових справах;
- в разі від'їзду в особистих справах з дозволу міліції в інший населений пункт та перебування там більше доби зареєструватися в місцевому органі внутрішніх справ.
81

Обмеження дій піднаглядних. До осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, за постановою суду можуть бути застосовані частково або у повному обсязі такі обмеження:
- заборона виходу з будинку (квартири) у визначений
час, який не може перевищувати восьми годин на добу;
- заборона перебування у визначених місцях району (міста);
- заборона виїзду чи обмеження часу виїзду в особистих справах за межі району (міста);
- реєстрація в міліції від одного до чотирьох разів на
місяць.
Під час здійснення адміністративного нагляду суд за поданням начальника органу внутрішніх справ з урахуванням особи піднаглядного, його способу життя і поведінки може змінювати (зменшувати або збільшувати) обсяг вказаних обмежень,


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021