ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >
Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія
   ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
1. Закони Хаммурапі, царя Вавилону
2. Закони Ману
   ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН АНТИЧНОГО СВІТУ
   СТАРОДАВНЯ ГРЕЦІЯ
3. Плутарх про виникнення спартанського суспільства і державного ладу
4. Арістотель про спартанські установи
5. Плутарх про реформи Солона
6. Арістотель про реформи Клісфена
   Арістотель про державний лад Афін у V— IV ст.ст. до н.е.
7. Громадянські списки
8. Порядок обрання посадових осіб. Рада п'ятисот і народні збори
9. Архонти
10. Посади, що заміщуються підняттям рук
11. Організація судів
   СТАРОДАВНІЙ РИМ
12. Тіт Лівій про реформи Сервія Тулія
13. Закони XII таблиць
14. Інституції Гая
   ДЕРЖАВА І ПРАВО СЕРЕДНІХ ВІКІВ
15. Салічна правда
   А. Імунні грамоти
16. Королівське пожалування
   Б. Встановлення феодальної залежності
17. Про людину, яка комендується під владу іншої
18. Прекарна грамота
19. Зобов'язання
20. Кабальна грамота
   ФРАНЦІЯ
21. Бомануар, «Звичаї Бовезі»
22. Нантський Едикт (1598 р.)
23. Королівська декларація 1626 р. про знищення фортець
24. Едикт 1641 року, що забороняє парламентам втручатись у державні справи і адміністрацію
   НІМЕЧЧИНА
25. «Золота булла» 1356 р.
   Саксонське зерцало
26. «Земське право»
27. «Ленне право»
28. Кароліна
29. Магдебурзьке право
   АНГЛІЯ
30. Правда короля Етельберта (VI—VII ст.ст.)
31. Велика Хартія вільностей (1215 р.)
32. З Вестмінстерського статуту стосовно судців і шерифів (1330 р.)
33. З Ордонансу про суддів (1346 р.)
34. З статуту, виданого в парламенті, що засідав у Вестмінстері у 34 р. за правління Едуарда III (1360—1361 pp.)
35. З Ордонансу про робітників і слуг (1349 р.)
   АРАБСЬКИЙ ХАЛІФАТ
36. З Корану
   РОСІЯ
37. Соборное Уложение 1649 г.
   ДЕРЖАВА I ПРАВО ПЕРІОДУ НОВОЇ ІСТОРІЇ
   АНГЛІЯ
38. Акт про запобігання незручностям, що виникають внаслідок тривалих перерв між скликаннями парламентів (15 лютого 1641 р.)
39. Акт про регулювання діяльності таємної ради і про знищення суду, звично йменованого «Зоряною палатою» (5 липня 1641 р.)
40. Велика демонстрація з петицією 1641 р.
41. Акт про позбавлення усіх осіб, що посідають духовні посади, права здійснювати яку-небудь світську юрисдикцію або повноваження (13 лютого 1642 р.)
42. Палата громад — верховна влада англійської держави (4 січня 1649 р.)
43. Акт про знищення палати лордів (19 березня 1649 р.)
44. «Інструмент управління» (13 грудня 1653 р.)
45. Акт про краще забезпечення свободи підданого і про запобігання ув'язненням за морями (26 травня 1679 р.) (Habeas Corpus Act)
46. Білль про права (1689 р.)
47. Бредська декларація (Карла II) (4 квітня 1660 р.)
48. Постанова палати громад про форму правління англійського королівства (1 травня 1660 р.)
49. Акт про забезпечення свободи парламентів через подальше встановлення умов членства для засідання у палаті громад (1710 р.)
50. Акт про престолоуспадкування (1701 р.)
51. Акт про народне представництво (1832 p.)
52. Акт про народне представництво (1867 р.)
53. Акт, що регулює працю дітей і підлітків на фабриках З'єднаного королівства (29.08.1833 р.)
54. Акт, що обмежує години праці підлітків і жінок на фабриках (08.VI. 1847 р.)
   СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
55. Декларація незалежності Сполучених Штатів Америки (4.VII.1776 р.)
56. Статті конфедерації 1781 року
57. Конституція Сполучених Штатів Америки (17.ІХ.1787 р.)
58. Білль про права (1789—1791 pp.)
59. Конституція Південної Конфедерації (1862 р.)
60. Прокламація про звільнення рабів (1 січня 1863 р.)
61. Додатки до Конституції США
62. Акт для захисту торгівлі і комерції від протизаконних обмежень і монополії («Закон Шермана» 1890 р.)
63. «Сполучені Штати проти Дебса» (1894 р.)
   ФРАНЦІЯ
64. Декларація прав людини і громадянина
65. Декрет від 11 серпня 1789 р. про знищення феодальних прав і привілеїв
66. Французька Конституція 1791 р.
67. Декрет Національного Конвенту про знищення королівської влади (21—23 вересня 1792 р.)
68. Декрет Конвенту про створення Комітету громадського порятунку (6 квітня 1793 р.)
69. Декрет Конвенту про створення Надзвичайного Кримінального Трибуналу в Парижі (10 березня 1793 р.)
70. Декрет 25 березня 1793 р. про утворення Комітету Загальної безпеки і Громадського Порятунку
71. Декрет від 9 квітня 1793 р. про відрядження народних представників в армію
72. Декрет 23 серпня 1793 р. про масовий набір
73. Декрет 10 червня 1794 р. (Про ворогів народу)
74. Декрет проти спекулянтів 26 липня 1793 р.
75. Закон 29 вересня 1793 р. про максимум
76. Декрет 17 липня 1793 року про остаточне знищення феодальних прав
77. Декрет Конвенту про захист власності (18 березня 1793 р.)
78. Закон про революційний порядок управління (4 грудня 1793 р.)
79. Декрет про встановлення єдиного максимуму на всій території Республіки (1 листопада 1793 р.)
80. Постанова Комітету Громадського Порятунку (2 липня 1794 р.)
81. Декрет про підозрілих (17 вересня 1793 р.)
82. Декрет Конвенту про секвестр майна ворогів революції (26 лютого 1794 р.)
83. Декрет про громадські землі (10—11 червня 1793 р.)
84. Конституція (24 червня 1793 р.)
85. Конституція (1799 p.)
86. Органічний сенатус-консульт 18 травня 1804 р.
87. Кримінально-процесуальний кодекс Франції 1808 р.
88. Кримінальний кодекс Франції 1810 р.
89. Французький цивільний кодекс 1804 року
90. Конституція Французької республіки (4.ХІ.1848 р.)
91. Паризька комуна Резолюція делегатських зборів 24.02.1871 р.
92. Декларація Комуни до французького народу
93. Конституційний закон про організацію державних влад (25.02.1875 р.)
94. Закон про створення сенату (24.02.1875 р.)
   НІМЕЧЧИНА
95. Конституційна хартія Прусії (31 січня 1850 р.)
96. Конституція Німеччини (16.04.1871 р.)
97. Німецьке цивільне Уложення (1898 р.)
   ЯПОНІЯ
98. Клятвена обіцянка імператора Муцухіто
99. Конституція Японської імперії (11.02.1889 р.)
   ДЕРЖАВА I ПРАВО НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ
   Сполучені Штати Америки
100. Закон про відновлення національної економіки (16.07.1933 р.)
101. Кодекс про справедливу конкуренцію для бавовняної текстильної промисловості (17.07.1933 р.)
102. Закон Вагнера (5.07Л935 p.)
103. Закон Тафта - Хартлі (23.06.1947 р.)
104. Закон «Про внутрішню безпеку» (Закон Маккарена) (23.09.1950 р.)
105. Виконавчий наказ 10450 (27.04.1953 р.)
106. Закон Хемфрі — Батлера (24.08.1954 р.)
107. Додатки до Конституції США
   РОСІЯ
108. Про утворення робітничого і селянського уряду (Декрет II Всеросійського з'їзду Рад)
109. З Декрету про мир
110. З Декрету про землю
111. Про пресу (Декрет Ради Народних Комісарів 27.10.1917 р.)
112. Декларація прав народів Росії (прийнята РНК 2.11.1917 р.)
113. Про суд (Декрет РНК 22.11.1917 р.)
114. Декрет ВЦВК і РНК від 2(15) грудня 1917 р. Про ВРНГ
115. З протоколу РНК № 21 про створення ВНК (Всеросійської надзвичайної комісії) 7(20) грудня 1917 р.
116. Декрет ВЦВК. Про суд № 2 від 7 березня 1918 р.
117. Постанова Робітничого і Селянського Уряду 22.10.1917 р. Про восьмигодинний робочий день, тривалість і розподіл
118. Декрет ВЦВК і РНК від 18.12.1917 р. Про шлюб і ведення книг актів громадянського стану
119. Декрет ВЦВК від 27(14) квітня 1918 р. Про відміну успадкування
120. Декрет РНК від 8.05.1918 p. (про хабарництво)
121. Декрет РНК від 22.07.1918 р. Про спекуляцію
122. Декрет РНК від 11 січня 1919 р. Про розкладку між губерніями зернових хлібів і фуражу, що підлягають відчуженню в розпорядження держави
123. Постанова ВРНГ від 20 листопада 1920 р. Про націоналізацію підприємств
124. Постанова РНК від 5 вересня 1918 р. Про червоний терор
125. Декрет ВЦВК від ЗОЛІ. 1918 р. Про народний суд РРФСР
126. Постанова ВЦВК від 17.02.1919 р. Про ВНК
127. Декрет ВЦВК від 12.04.1919 р.
128. Декрет ВЦВК від 24.10.1919 р. Про ревкоми
129. Декрет ВЦВК від 8.02.1920 р. Про РСІ
130. Кодекс законів про акти громадянського стану, шлюбні, сімейні і опікунське право 16.09.1918 р.
131. Постанова ВЦВК від 14.02.1919 р. Про соціалістичний землеустрій і про заходи переходу до соціалістичного землеробства (положення)
132. Постанова наркому юстиції 4.11.1920 р. Керівні засади кримінального права РРФСР. Про кримінальне право
133. Конституція (Основний закон) РРФСР (прийнята У Всеросійським з'їздом Рад 10.07.1918 р.)
134. Про заміну продовольчої і сировинної розкладки натуральним податком (Декрет ВЦВК від 21.03.1921 р.)
135. Про обмін (Декрет РНК від 21.05.1921 р.)
136. Про відповідальність за порушення декретів про натуральний податок і обмін (Декрет РНК від 15.06.1921 р.)
137. Про підприємства, що перейшли у власність Республіки (Декрет ВЦВК і РНК від 10.12.1921 р.)
138. Про об'єднання Радянських республік: Росії, України, Латвії, Литви, Білорусії для боротьби з світовим імперіалізмом (Декрет ВЦВК РРФСР 1.06.1919 р.)
139. Конституція СРСР 1924 р.
   АНГЛІЯ
140. Акт про народне представництво (1918 р.)
141. Акт про народне представництво (1928 р.)
142. Акт про народне представництво (1948 р.)
143. Акт про міністрів корони (1937 p.)
144. Акт про народне представництво (1983 р.)
145. Вестмінстерський статут 1931 р.
   НІМЕЧЧИНА
146. Конституція Німецької імперії (11.08.1919 р.)
147. Закон про усунення бідувань народу і держави (1934 р.)
148. Закон про переустрій імперії (1934 р.)
149. Закон про верховного главу Німецької імперії (1.07.1934 р.)
150. Указ про захист уряду національного відродження від підступних замахів (1933 р.)
151. Закон проти утворення нових партій (1933 р.)
152. Закон про забезпечення єдності партії і держави (1933 р.) із змінами за законом від 8.07.1934 р.
   ФРАНЦІЯ
153. Конституція Французької республіки (1946 р.)
154. Закон про обрання Національних зборів (5.10.1946 p.)
155. Закон від 9 травня 1951 p., що змінює закон від 5 жовтня 1946 р. про обрання членів Національних зборів
156. Закон, що встановлює щорічну оплачувану відпустку в індустрії, торгівлі, вільних професіях, домашній службі і сільському господарстві (20 червня 1936 р.)
157. Закон, що встановлює 40-годинний робочий тиждень на індустріальних і торговельних підприємствах і визначає тривалість праці на підземних рудниках (27 червня 1936 р.)
   КРАЇНИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
158. Конституція Чехословацької Республіки (9.05.1948 р.)
159. Румунський закон № 187 про проведення земельної реформи (23 березня 1945 р.)
160. Декрет № 83 про доповнення деяких положень закону № 187 (1.03.1949 р.)
161. Болгарський закон про трудову земельну власність (2.03.1946 р.)
162. Польський закон про перехід у власність держави основних галузей народного господарства (3.01.1946 р.)
163. Угорський закон про націоналізацію деяких промислових підприємств (1948 р.)


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021