ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

Реклама


Пошук по сайту
Пошук по назві
книги або статті:
Замовити роботу
Замовити роботу

Від партнерів

НовостiКниги по рубрикам

> алфавитний указатель по авторами книг >
Трудове право України: Підручник.
1. ЗМІСТ
   ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
   Розділ І. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
2. § 1. Власність національних багатств України як основа суспільної організації праці
3. § 2. Поняття трудового права України як галузі права. Місце трудового права в системі права України
4. § 3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового права України
5. § 4. Метод правового регулювання трудових відносин
6. § 5. Функції трудового права України
7. § 6. Відмежування трудового права від суміжних галузей права
8. § 7. Система трудового права України
   Розділ II. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
9. § 1. Поняття основних принципів трудового права України
10. § 2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин
11. § 3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю
12. § 4. Зміст принципів трудового права
   Розділ III ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
13. § 1. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація
14. § 2. Конституція України як основне джерело трудового права
15. § 3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини
16. § 4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини
17. § 5. Локальні правові норми
18. § 6. Значення керівних роз'яснень Верховного Суду Українидля однакового застосування судами чинного законодавства про працю
19. § 7. Диференціація трудового законодавства України
20. § 8. Міжнародні правові акти про працю
   Розділ IV СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
21. § 1. Поняття суб'єкта трудового права України
22. § 2. Громадяни як суб'єкти трудового права України
23. § 3. Власник або уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права України
24. § 4. Підприємство як суб'єкт трудового права України
25. § 5. Трудовий колектив як суб'єкт трудового права України
26. § 6. Профспілковий орган підприємства як суб'єкт трудового права України
27. § 7. Державні органи, які виступають суб'єктами трудового права України
   Розділ V КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
28. § 1. Історія виникнення колективних договорів і етапи їх розвитку в Україні
29. § 2. Загальна характеристика міжнародних правових норм, що регулюють порядок укладення колективних договорів
30. § 3. Поняття колективного договору
31. § 4. Поняття колективних угод та їх види
32. § 5. Колективні переговори по укладенню колективного договору
33. § 6. Порядок укладення колективного договору і його зміст
34. § 7. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань
   Розділ VI ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
35. § 1. Поняття трудових правовідносин
36. § 2. Умови виникнення трудових правовідносин
37. § 3. Підстави виникнення трудових правовідносин
38. § 4. Зміст трудових правовідносин
   Розділ VII. ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН
39. § 1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування громадян України
40. § 2. Міжнародні правові акти про зайнятість
41. § 3. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні
42. § 4. Поняття працевлаштування та його правові форми
43. § 5. Правові відносини органів державної служби зайнятості з підприємствами
44. § 6. Поняття безробітного і його правове становище
   ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
   Розділ VIII ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
45. § 1. Поняття трудового договору
46. § 2. Зміст трудового договору
47. § 3. Загальний порядок прийняття на роботу
48. § 4. Види трудового договору
49. § 5. Переведення на іншу роботу
50. § 6. Підстави припинення трудового договору
51. § 7. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
52. § 8. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
53. § 9. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
54. § 10. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу
55. § 11. Порядок звільнення з роботи
56. § 12. Відсторонення працівника від роботи
57. § 13. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи
   Розділ IX РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
58. § 1. Поняття робочого часу за трудовим правом
59. § 2. Види тривалості робочого часу
60. § 3. Режим роботи і облік робочого часу
61. § 4. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення
62. § 5. Поняття відпочинку та його види
63. § 6. Трудові відпустки
64. § 7. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням
65. § 8. Соціальні відпустки
66. § 9. Відпустки без збереження заробітної плати
67. § 10. Порядок надання відпусток
   Розділ X ЗАРОБІТНА ПЛАТА
68. § 1. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання
69. § 2. Нормування праці
70. § 3. Тарифна система та її складові елементи
71. § 4. Системи оплати праці
72. § 5. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами
73. § 6. Порядок виплати заробітної плати. Обчисчлення середнього заробітку
74. § 7. Гарантії і компенсації
   Розділ XI ОХОРОНА ПРАЦІ
75. § 1. Поняття охорони праці за трудовим правом
76. § 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії
77. § 3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії
78. § 4. Забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
79. § 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
80. § 6. Охорона праці жінок
81. § 7. Охорона праці неповнолітніх
82. § 8. Праця осіб зі зниженою працездатністю
83. § 9. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці
   Розділ XII. ВНУТРІШНІЙ ТРУДОВИЙ РОЗПОРЯДОК ПРИ ВИКОНАННІ ТРУДОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ
84. § 1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці
85. § 2. Методи забезпечення трудової дисципліни
86. § 3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку
87. § 4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків
88. § 5. Юридична відповідальність за порушення трудових обов'язків. Поняття дисциплінарного проступку
89. § 6. Заходи стягнення за порушення трудових обов'язків і порядок їх застосування
90. § 7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни
   Розділ XIII. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
91. § 1. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом
92. § 2. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом
93. § 3. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна відповідальність робітників і службовців
94. § 4. Повна матеріальна відповідальність
95. § 5. Підвищена матеріальна відповідальність
96. § 6. Порядок визначення розміру шкоди
97. § 7. Порядок відшкодування шкоди
98. § 8. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, заподіяну працівникам
   Розділ XIV ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТРУДОВИХ СПОРІВ
99. § 1. Поняття трудових спорів та їх класифікація
100. § 2. Розвиток порядку розгляду трудових спорів в Україні
101. § 3. Комісія по трудових спорах як обов'язковий первинний орган по розгляду трудових спорів
102. § 4. Судовий порядок розгляду трудових спорів
103. § 5. Розгляд судом спорів про поновлення на роботі
104. § 6. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів)


Головна сторінка  |  Література  |  Періодичні видання  |  Побажання
Розміщення реклами |  Про бібліотеку


Счетчики


Copyright (c) 2007
Copyright (c) 2021